نظارت کاگاهی 95

شبکه یک- 25 آبان 94- 19:00| نظارت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به طور رسمی از هفته آینده آغاز می شود. نوذر شفیعی گفت: تصمیم گرفته شد ساز و کار اجرایی با نظارت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آغاز شود. بر این اساس هر ماه نهادهای تاثیر پذیر بر برجام همچون وزارت نفت، کشتیرانی، بیمه و بانکداری به کمیسیون مجلس گزارش می دهند.دانلود