نمایش لباسهای مدل تمام کلوش

آموزش هنری خیاطی دامن تمام کلوش بچه گانه توسط خانم زارع زاده در بخش هنری برنامه چراغ خانه از شبکه تاباندانلود