نوای صوتی مهستی

هایده (معصومه دده بالا) مهستی (خدیجه دده بالا) متولد کنگاور کرمانشاه ٬ پدرشان محمد دده بالا اصالتا تبریزی و مادرشان زینت بلغاری از ترکهای مهاجر بلغارستان و ساکن گیلان بود٬ پدر و مادر هایده و مهستی بعد از ازدواج به منظور فعالیتهای اقتصادی به گنگاور رفته و هایده و مهستی در آنجا متولد شدن..دده بالا کلمه ترکی به معنی پدر و فرزند استدانلود