همراه اول تیرماه 95

بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از دانشجویان 21 تیرماه 94 بخش اولدانلود