همراه اول هدیه شبانه اش برای اینترنت ساعت چند فعال خواهد شد

برای مشاهده اخبار تکمیلی به وب سایت رند مراجعه کنید. www.rond.irدانلود