هنرنمایی در خانه؛ از پخت کیک کریسمس ساخت آویز فیلم

هنری مولر، سرآشپز مخصوصی که این کیک را پخته، آن را با یک چاقوی مخصوص برید و به تکه های کوچک تر تقسیم کرد. برای پخت این کیک غول پیکر بیش از 60 آشپز و شیرینی پز مخصوص به کار گفته شدند. پخت این کیک یک هفته زمان برد و در آن از یک تُن پودر کیک، 675 کیلوگرم کره، 180 کیلوگرم شکر و 135 میلیون دانه کشمش استفاده شد.دانلود