واشنگتن نمی تواند خروج همه معارضان از حلب را تایید کند

مخالفان دولت سوریه پس از ایجاد اخلال در نشست سوچی، سالن را به بهانه پایبند نبودن مسکو به وعده ها و نصب پرچم سوریه، ترک کردند.دانلود