وسوسه

وسوسه های غذایی یکی از مشکلاتی که مطمئنا به چاقی کمک شایانی میکند ! برای جلوگیری از وسوسه های غذایی چه باید کرد؟ درمان پرخوری چیست ؟ برای جلوگیری از پرخوری غذایی چه باید کرد ؟ جلوگیری از پرخوری حین بارداری چیست ؟ پاسخ به این سوالات در این ویدئوی آموزشی از "مجله سبک زندگی کارما"دانلود