ویدئو آنچه از داعش در روستاهای موصل باقی ماند

تروریست های داعشی پیش از عقب نشینی از روستاهای اطراف شهر موصل، حجم زیادی از اسناد و تجهیزات نظامی و مهمات را در این روستاها جاگذاشتند.دانلود