ویدئو کلیپ سوار طوفان

طوفان های دریایی به میامی رسیده است به طوری که طوفان ایرما به فلوریدا می آید. طوفان ایرما، به رده 4 ارتقا یافته است، باعث فرود آمدن در پایین فلوریدا کلید ها شده است، موج و باد و باران های سنگین. Irma در حال حاضر باعث مرگ و ویرانی گسترده در کارائیب شده است و بیش از یک چهارم جمعیت فلوریدا دستور داده شده است که تخلیه شود.Floodwaters surge into Miami as Hurricane Irma hits Florida.Hurricane Irma, upgrدانلود