ي جديد خانه تكاني

روایت خانه سفری است که مجله منزل به همراه رضا عابدینی سهی (سفیر کمپین #یکی_هستیم) آغاز کرده است. در قسمت دوم به خانه رضا ندیمی، طراح لباس نام‌آشنای این روزها رفتیم.دانلود