پاد افزونه پادگت برای مرورگر گوگل کروم

در این فیلم آموزشی نحوه تنظیم مرورگر گوگل کروم قبل از شارژ حساب در نرم افزار دگرگونی گفتار به نوشتار آموزش داده میشود. دگرگونی گفتار به نوشتار اولین نرم افزار آنلاین تبدیل صورت به متن فارسی می باشد. جهت دانلود به سایت jbahmani.ir مراجعه کنیددانلود