پارادوکس

شبکه دو- 1 مرداد 94- 20:30| بعد از این که هفته پیش وزیر محترم صنعت بی رودروایستی گفت 18 قلم کالای اسای 6 درصد اضافه شد، حالا آقای سخنگوی دولت وارد میدان شده و می گوید از صحبت های وزیر صنعت خبر ندارد و مجوزی برای گرانی صادر نشده است.دانلود