پاسخ به نامه یک دوست

سلام به بهتر از گل/سلام ها درودها سرورها و سرودها/سلام به دوست تر از دوست تر از دوست که شعر ناب و هنر بدیع او رفاقت اوست/سلام فوق بهاری در این روز زیبا تقدیم به شما...دانلود