پلاک 1

برای طراحی پلاک طلا از نرم افزار کورل دراو استفاده می شود به خاطر اینکه خیلی راحت است و شما به سادگی می توانید انواع پلاک طلا را طراحی کرده و به سرعت می توانید اندازه های آن را تغییر بدهید ما در اینجا روشی ابداع کرده اینکه بعد از طراحی پلاک طلا که به صورت اسم یا نوشته یا هر طرح دیگر شما می توانید با استفاده از نرم افزار و فایل کورل خود به صورت اتوماتیک وزن را محاسبه کنید 09159189160دانلود