چالش متنی برای گروه

مدلی کارا برای ساخت پیکره متنی موازی از روی پیکره متنی تطبیقی مدلی, کارا, برای, ساخت, پیکره, متنی, موازی, پیکره, متنی, تطبیقیدانلود