چرافوتبال اروپا پخش نمیشود؟

سلاممم همه گریه ... خودش همش فیلر بود حالا این قسمت هم پخش نمیشه .. دو هفته بعد هم فیلرهدانلود