چکار کنیم که شربت زولبیا شکرک نزند

شبکه خبر- 25 تیر 94- 20:00| چندتا از شیرینی فروشی های شهرستان بروجرد در ماه رمضان زولبیا و بامیه را با افزودنی شربت معده دست مردم می دادند.دانلود