ژائو مینگ بهترین بازیکن دیدار چین و ایران شد

شهر کون مینگ با ۲۱۰۱۵ کیلومترمربع مساحت در جنوب شرقی کشور چین در استان یون نان واقع شده است. این شهر به علت داشتن طبیعت بسیار زیبایش به شهر همیشه بهار معروف است. از دیدنی های شهر کون مینگ می توان معبد شهر، میدان دوگونفنگ، معبد یان تانگ، رودخانه پالانگ و ... را نام برد.دانلود