کارآفرین

روز چهارشنبه 1 آذر 96 تیم عادت دستیابی با همکاری مجموعه وان کلیک کارگاه آموزشی با عنوان «چطور بر موانع ذهنی شروع کارآفرینی غلبه کنیم؟» را برگزار خواهد کرد. در این مجموعه فایلهای صوتی که تا روز برگزاری این رویداد کارآفرینی ارسال خواهد شد در مورد سرفصل مطالب کارگاه آموزشی صحبت خواهم کرد. در این فایل صوتی درباره موضوعات زیر صحبت کردم: - چرا باید کارآفرین شویم؟ - اگر کارآفرین نشویم چه اتفاقی بدی میفتهدانلود

برچسب ها