کارنامه مجید انتظامی بررسی می‌شود شناسایی فرصت‌های اقتصادی

ویدیو سلام..لطفا در تمام گروه ها و خبر ها اطلاع رسانی شود تا شناسایی شود از کانال Mohamad68دانلود