کانال صاحب نیوز

بسیار مهم فایل صوتی روح الله زم مدیر آمد نیوز با مامور موساد اسرائیل ساعاتی پیش ندا امین که خود برای اسرائیل کار می کند بابت درگیری هایی که با روح الله زم داشته است بخشی از فایل های صوتی روح الله زم با مامور موساد اسرائیل را منتشر کرده است (در اینکه فایل چگونه منتشر شده جای تعجبی نیست دستگاهای امنیتی پس از اینکه استفاده خود را از جاسوسانشاان می کنند آنان را مانند دستمال توالت به دور می اندازند) دیگر در اینکه آقای روح الله زم حاضر است برای هر بیگانه ای علیه کشورش جاسوسی کند به اثبات رسید و زین پس دانلود