کانال فرش دستباف کاشان

فرش دستباف ایرانی در نقش ، بافت و رنگهای بی نظیر و متنوع از سوی رنگرزهای سنتی زبانزد دنیاست . پازیریک و بهارستان در طراحی چهار فصل از اولین فرش های دستباف ایرانی در جهان است.دانلود