کد رهگیری تاکسی فرسوده4242537

ACAR ،یک رادار های نظارت زمینی است که توانایی کشف و رهگیری اهداف زمینی ،دریایی و همچنین هواپیماهایی که در ارتفاع پست پرواز می کنند را دارد .ویژگی های مهم این رادار برد 40km ،بهره گیری از آنتن موجبر شکاف دار آرایه ای،رهگیری حین اسکن ،طراحی حالت جامد ،فرکانس انتقال باند Ku ،رهگیری چند هدف و طبقه بندی اهداف به صورت خودکار است .معرفی سیستم های G-ISR در وبسایت www.military.irدانلود