کرار حاشیه سازی می کند باید برود

دکتر فرهنگ هلاکویی | پرسش خانمی در مورد پسر نوجوانش که با دوستانش به قلیان کشی و بیرون گردی می گذارد فرهنگ هلاکویی دارای مدرک دکتری در رشتهٔ جامعه شناسی و سه فوق لیسانس در رشته های روان شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. فرهنگ هلاکویی مجری برنامه زنده رازها و نیازها در رادیو همراه است. شنوندگان برنامه رازها و نیازها در رادیو همراه می توانند با شماره تلفن ۰۰۱۳۱۰۴۴۱۰۵۵۵ تماس گرفته و پرسش های خود را در زمینه های روان شناسی، مسائل زناشویی، ازدواج، طلاق، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوادانلود