کفش مناسب برای مانتوکتی

دستگاه واکس زن برقی 2 برس آذرجارو در دو مدل اداری و خانگی تولید میشود که نحوه استفاده از دستگاه در فیلم بالا توضیح داده میشود. بازدید از سایت تولیدی صنعتی آذرجارو به آدرس www.anaclean.com میسر می باشد .دانلود