کمد دوار

کمد بایگانی دوار یکی از ساده ترین کمد بایگانی است در کمد دوار به جای آنکه کاربر زونکن های مختلف را یک به یک در طول سینی طبقات کمد بایگانی بررسی کند با چرخاندن طبقات کمد دوار به زونکن مورد نظر خواهد رسید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد کمد دوار به صفحه اختصاصی کمد دوار در وب سایت شرکت کارنو مراجعه نمایید: https://karnoshelves.com/fixed-shelves/davar.html کمد دوار - کمد بایگانی دواردانلود