گام به گام دهم

گام صفر در کار ایمنی است. به قول معروف اول ایمنی بعد کار این فیلم دومین قسمت بحث ایمنی در مراحل اجرای یک ساختمان است که به رایگان از سوی سایت اجرا بیست در اختیار شماست. مجموعه کامل گام های ساخت ساختمان به زبان ساده و برای عموم : www.ejra20.irدانلود