گروه تلگرامی موکل پری

در این ویدئو به آموزش فیلتر کردن شماره های تلگرامی از غیر تلگرامی می پردازیم. صفحه اختصاصی: https://www.v-user.com/telegram سایت: https://www.v-user.com کانال: @via_telegramدانلود