گفت وگوی پوتین با العبادی و اردوغان درباره موصل

"دی دی هالرووردن" کمدین معروف آلمانی به تازگی در آهنگی طنز سیاست ها و شخصیت اردوغان رئیس جمهور ترکیه را به باد استهزاء گرفته است. شنیدن این آهنگ در شرایطی که اردوغان امروز سوژه ی بسیاری از انتقادات جدی و طنز در رسانه های دنیاست، خالی از لطف نیستدانلود