یدک کش

مداحی طوفانی و زیبای مرتضی خادمی.اقا مرتضی از بهترین مداحای جووونه که باسید علی مومنی هم خونده و حددودا تو مداحی با سید علی مومنی یه سبک میخونندانلود