���������� �������� ������ 1380

از ماندگارترین صحنه های فیلم خانه ای روی آب، صحنه ملاقات دکتر سپیدبخت (رضا کیانیان) با پدرش (عزت اله انتظامی) در خانه سالمندان است. پدر (عزت اله انتظامی) از پسر ملتمسانه درخواست می کند که با وجود تمکن مالی خوب و خانه بزرگ او را به منزل ببرد. خاطرات گذشته پدر، روزگار امروز پسرش است. در این سکانس ۱۲ دقیقه ای جملات تاثیرگذاری توسط عزت اله انتظامی و رضا کیانیان بیان می شود و بازی درخشانی را از خدانلود