11 پروژه برق در بخش مرکزی خاش به بهره‌برداری می‌رسد