15 کیلوگرم تریاک در دلیجان کشف شد

یگان تکاوری قطار خنجک زاهدان موفق به کشف ۱۵۰۰ کیلو تریاک در منطقه سراوان گردید. www.akhbarnovin.irدانلود