۵ رشته جدید شاخه فنی‌ و حرفه‌ای اعلام شد

در این ویدیو درباره سه دلیل از شاخه به شاخه پریدن انسان توضیح می دهم و راه حلهای کاربردی دراین باره ارائه می دهم. برای ویدیوهای انگیزشی و آموزشی بیشتر مراجعه کنید به: www.shahabanari.com/coachingدانلود