a aªa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a asa a a a a asa c a a a e a a a a a a a a a a a a a a za a a a a a asa c

در بخش چهارم که در واقع بخش اخر روز اول هم محسوب میشه ، در مورد اینکه چطوری ASA رو به اینترنت متصل کنیم و نوشتن یک Default Route صحبت خواهیم کرد ، اینکار هم در محیط کامند لاین و هم در محیط گرافیکی ASDM آموزش داده خواهد شد . امیدوارم لذت ببرید.دانلود