دانلود ویدیوی حاملگی ونیازو تامین آسید فولیک وآهن (فیلم) از آپارات

یک خانم که میخواهد حامله شود .باید به شروع قرص آسید فولیک قبل از حاملگی وقرص آهن در ماه های بعدی حاملگی که در ویدئو گفته شده است توجه نماید
۰۷:۴۸:۰۴, ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
اپارات