دانلود ویدیوی خشایار اعتمادی آخرین منجی ( کیلیپ ) از تبیان

روح جنگل سرد و خاموش/ شب گرفته بیشه ها را/ می زند دستی تبر دار/ ساقه ها و ریشه ها را/ تا نوازد روزگاران/ نغمه های آدمیت/ شسته دیگر موج نفرت/ نقش پای آدمیت/ در چنین قرنی بلاخیز/ در شب تاریک تردید/ یک نفر با قلب من گفت/ مردی می آید ز خورشید ... نماهنگ دیدنی آخرین منجی با صدای خشایار اعتمادی .
۱۴:۵۱:۰۰, ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
تبیان

ویدیو های مرتبط