دانلود ویدیوی بابی فیشر - تیگران پتروسیان از آپارات

Bobby Fischer's amazing Four Queens Game against "Iron Tiger" Tigran Petrosian!
۱۹:۳۱:۵۲, ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
اپارات