دانلود ویدیوی طوفان به میامی میرود به نتم طوفان ایرما فلوریدا (فیلم) از آپارات

طوفان های دریایی به میامی رسیده است به طوری که طوفان ایرما به فلوریدا می آید. طوفان ایرما، به رده 4 ارتقا یافته است، باعث فرود آمدن در پایین فلوریدا کلید ها شده است، موج و باد و باران های سنگین. Irma در حال حاضر باعث مرگ و ویرانی گسترده در کارائیب شده است و بیش از یک چهارم جمعیت فلوریدا دستور داده شده است که تخلیه شود.Floodwaters surge into Miami as Hurricane Irma hits Florida.Hurricane Irma, upgr
۰۹:۳۳:۰۱, ۲۱ شهریور ۱۳۹۶
اپارات