دانلود ویدیوی قرایتی تفسیر آیه 1 تا 9 سوره تکویر، سیمای سوره تکویر ( فیلم ) از

قرایتی / تفسیر آیه 1 تا 9 سوره تکویر، سیمای سوره تکویر قرایتی, تفسیر, سوره, تکویر،, سیمای, سوره, تکویر
۲۰:۱۵:۳۷, ۱۹ مهر ۱۳۹۶