دانلود ویدیوی هواپیمایی که چرخ هاش باز نشد و خلبان شجاع مجبور شد هواپیما را در فرودگاه زاهدان رو ماسه ها فرود آورد ( فیلم ) از

هواپیمایی که چرخ هاش باز نشد و خلبان شجاع مجبور شد هواپیما را در فرودگاه زاهدان رو ماسه ها فرود آورد
۰۹:۳۲:۱۶, ۱۱ آبان ۱۳۹۶