دانلود ویدیوی هلن فیشر به ما می گوید چرا عاشق می شویم از آپارات

برای مشاهده آنلاین بیش از ۱۵۰۰ سخنرانی TED با زیرنویس فارسی به آدرس زیر مراجعه کنید: www.TED۹۸.ir برای مشاهده آنلاین بیش از ۱۵۰۰ سخنرانی TED با زیرنویس فارسی به آدرس زیر مراجعه کنید: www.TED۹۸.ir برای مشاهده آنلاین بیش از ۱۵۰۰ سخنرانی TED با زیرنویس فارسی به آدرس زیر مراجعه کنید: www.TED۹۸.ir
۰۹:۲۱:۲۸, ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
اپارات