دانلود ویدیوی حذفی قسمت چهارم سرنوشت یک مبارز-عطر خوش دست ایون کو از آپارات

دراین پارت گیبک دست ایون کورا میگیره و استشمام میکنه،کمی بعدش درجشن تولد ملکه ساتک قبل آوردن اسیران شیلایی نیز گیشا ها میرقصند.
۰۶:۲۰:۴۲, ۴ تیر ۱۳۹۴
اپارات