دانلود ویدیوی ابوعلی شیبانی : هیچ شکی نیست کره بجای ایران مورد حمله.. از آپارات

توجه میلیون ها نفر در جهان برنامه و پیش گویی های ایشون را دنبال می کنند اگر باور نمی کنید پیش گویی های که اتفاق افتاده همراه با پیش گویی ابوعلی شیبانی برای ایران و کشورهای دیگر که قرار است اتفاق بیفتد در پیج وقایع آینده ببینید و خودتان پیگیری کنید که آیا اتفاق خواهند افتاد؟ https://t.me/ayandeh2018 @ayandeh2016
۰۳:۳۰:۰۰, ۸ دی ۱۳۹۶
اپارات