دانلود ویدیوی کار روی تاسیسات پست برق بدون استفاده از تجهیزات ایمنی (فیلم) از آپارات

از مباحث مختلف در ایمنی برق
۱۵:۴۰:۱۸, ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
اپارات