دانلود ویدیوی ترامپ با اقدامات خود نشان داد که تعادل فکری ندارد از آپارات

ویدئوهای کانال یامهدی عج در آدرس تلگرام کانال یامهدی عج telegram.me/Yamahdi1265 ببینید .
۰۳:۳۰:۰۰, ۸ دی ۱۳۹۶
اپارات