دانلود ویدیوی جراحی شکستگی دیستال فمور دامپزشکی درین (فیلم) از آپارات

ابن کیس بعلت تصادف مراجعه و ضمن درد شدید تشخیص اولیه شکستگی دیستال فمور بوده و پس از رادیوگرافی مشخص شده که شکستگی بصورتی است که در وضعیت نامناسب جوش خواهد خورد و باعث محدوردیتهای حرکتی خواهد شد لذا برای قرارگرفتن استخوان شکسته در موقعیت مناسب نیاز فوری به عمل جراحی میباشد
۱۸:۳۱:۳۴, ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
اپارات