دانلود ویدیوی زخمی شدن 180 نفر در جشنواره جنگ پرتقال ایتالیا (فیلم) از آپارات

جشن نبرد پرتقال ایتالیایی ها طبق روال سال های گذشته برگزار شد اما تنها در اولین روز این جشنواره 180نفر مصدوم شدند! طبق آمار برای برگزاری این جشنواره که یادآور نفرت عوام از اربابان قرون وسطی است، 500 تن پرتقال نیاز است.
۲۳:۳۱:۵۴, ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
اپارات