دانلود ویدیوی یاد دادن دعای برکت یا براخای شراب در کنیسه ابریشمی تهران به خردسالان کلیمی (فیلم) از آپارات

شراب در تورات حرام یا آسور هست اما فتواهای خاخامها مبگوید که تا زمانی که مستی نیاورد بلا مانع هست .متاسفانه در میان خردسالان کلیمی خوردن شراب از سوی خانواده ها مدیریت نمی شود .در مراسمها و مناسک خاص مانند سمیخاط یا سمیحا توراه و یا پوریم آنقدر شراب نوشیده میشود که فرد روی پای خودش بند نمی ماند .
۱۶:۲۹:۵۷, ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
اپارات